Skip to content

Vedlikehold av Gemi aluminium båter

Oppsummering:

  1. Bruk helst utstyr av rustfritt stål i en alubåt. Unngå utstyr og skruer av kobber, jern osv, eller hold det atskilt fra aluminiumet.
  2. Rengjør båten jevnlig
  3. Kontroller annonden jevnligt, minimum 2-3 ganger i året. Utskift med ny, hvis den er tæret
  4. Hvis båten skal ligge i sjøen, så bør den være bunnsmurt. Bruk kun bunnmaling beregnet på alubåter. 

Vask og rengjøring:

Rengjør båtens interiør med ferskvann og båtpleieprodukter som er utviklet for aluminiumsbåter. Bruk ikke løsemiddelbaserte produkter med mindre de er utviklet spesielt for aluminium. Kontroller at rengjøringsmiddelet egner seg for materialene i båtens interiør.

Den enkleste måten å fjerne alger og tilgroing på er å vaske skroget umiddelbart etter at båten tas opp av vannet. Fjern søl av drivstoff og kjemiske stoffer umiddelbart fra alle båtens overflater.

Du kan bruke et universalrengjøringsmiddel for båt. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder alkohol. Båten bør vaskes ofte for å unngå gjenstridige flekker som kan være vanskelig å fjerne på et senere tidspunkt.

Obs!
Kontroller først at produktene du bruker til vask, rengjøring, polering og beskyttelse egner seg for båtens aluminiumsflater og andre overflatematerialer. Følg instruksjonene fra produsenten av produktet nøye.

Du kan fjerne skrammer, oksidering og gjenstridige flekker mekanisk med et finkornet skuremiddel. Det er ikke nødvendig å fjerne oksideringsmerker fra aluminiumsflater, siden oksidet fungerer som naturlig beskyttelse av metallet.

Vinterlagring og vedlikehold:

Du bør alltid vaske og rengjøre båten før den vinterlagres. Følg prosedyren som er beskrevet i punkt 1 «Vask og rengjøring».

OBS – husk å fjerne tekstildeler, verktøy, ankere og annet utstyr som kan få mugg eller ruste. Vask tau og fortøyningstrosser med ferskvann.

Elektriske instrumenter er best beskyttet mot oksidering og tyveri hvis de vinterlagres innendørs på et tørt sted. Oppbevar batteriet på et tørt, varmt sted, og lad det minst to ganger i løpet av vintersesongen. Spray et avfuktings- og antikorrosjonsstoff på kontaktene i det elektriske systemet.

Anode. Sjekk at offeranonden på hekken ikke er tæret. Er den tæret, skal den utskiftes med en ny.

Kontroller at skroget ikke har ytre skader.

Dekk til båten, slik at det ikke kommer snø i den. Husk å sørge for tilstrekkelig med ventilasjon. Presenningen og de tilhørende festetauene må ikke komme i direkte kontakt med noen av båtens overflater, siden de kan forårsake skade under bevegelse.

Når båten er i tørrdokk, skal akterdelen befinne seg litt lavere enn baugen, og dreneringshullene skal være åpne, slik at vann kan dreneres bort.

Før sjøsetting:

Kontroller at alt elektrisk utstyr virker, og fjern evt. oksidering fra sikrings- og kabelkontakter. Kontroller slanger og koblinger, og reparer eventuelle lekkasjer. Ta om bord alt nødvendig sikkerhetsutstyr.

Bunnstoff:

Tilgroing på bunnen og skroget reduserer ytelsen og øker drivstofforbruket. Det anbefales derfor å påføre bunnmaling for å hindre marin tilgroing på skroget.

Du bør bruke en metallfri bunnmaling som er egnet for aluminiumsskrog, eller eventuelt bare en grunning. Vi anbefaler Hempel ALU SAFE eller tilsvarende. Påfør et tilstrekkelig lag med vannavvisende grunning på alle deler av skroget som er under vann.

Obs!

  • Påfør ikke grunning på sinkanodene og stempelstengene til de hydrauliske sylindrene i tilt/trim-konfigurasjonen.
  • Bruk ikke kobberbaserte bunnmalingsprodukter.

Koblinger:
Hempel båtmaling: www.hempelyacht.no
Internasjonal båtmaling: www.yachtpaint.com

Gemi 800 15

Tilbake til toppen